Online application form


  Sherzod Dzhumanazarovich Berdiyev

  • Head of department
  • National Agency for
  • Social Protection
  • Khorezm region

  Khorezm region Urgench city Pahlavon Mahmud street 13/1


  Reception days

  M

  09:00-12:00

  T

  W

  Th

  St

  09:00-12:00

  Developed by Neotech